Skip to main content

Turistika

Cykloturistika

První kroky k rozvoji cykloturistiky byly realizovány v letech 1994 – 1995 v rámci projektu s holandskými partnery za finanční podpory UNDP. Jedním z výsledků projektu bylo zmapování regionu pro cykloturistiku a vytvoření brožury s návrhem tras vhodných pro cykloturistiku (cykloturistická brožura: Krajem Smetany a Martinů, autor: Mgr. Bohumil Půža).

V další fázi vzniklo Sdružení měst a obcí kraje Smetany a Martinů (r. 1998), které do dnešních dnů zajistilo vyznačení více než 150 km tras pro cyklisty. Regionální cyklotrasy kraje Smetany a Martinů jsou v souladu se značením cyklostezek v České republice a jsou propojeny s celorepublikovou sítí.

Značení: Značky mají shodné provedení s celostátní sítí cyklotras, jsou ve žlutém provedení s černou symbolikou (kolo, číslo trasy, směr i počet km).
Cykloturistika je tak nyní fenoménem celého Poličska. Poličkou prochází cyklotrasa č. 4019 na niž z Poličky navazují okruhy dalších cyklostezek (trasy č. 4021 – 4028) různých délek. Trasy vedou po lokálních malých silničkách nejzajímavějšími místy kraje.

Z Poličky je již možné projet čtyři, délkou a charakterem odlišné, okruhy po vzájemně provázaných cyklotrasách. Libovolné okruhy je možné absolvovat i ze všech ostatních obcí Kraje Smetany a Martinů.

Naučné stezky

Svazek obcí byl založen 28. 5. 1998 a navázal na projekt „Kraj Smetany a Martinů“, který byl realizován v 90. letech v rámci programu Phare holandskými partnery. Byl založen zejména na spolupráci partnerských měst Poličky – Dwingeloo a Litomyšle Roden. Mezinárodní projekt se zabýval rozvojem turistiky dané oblasti, kde byl dán důraz na společné tradice měst a jejich slavné rodáky – Smetana, Martinů a také na dobrý potenciál pro rozvoj turistiky při společné propagaci tohoto regionu. Po ukončení mezinárodního projektu byl založen svazek Kraj Smetany a Martinů.

Cílem všech aktivit svazku je systematická podpora rozvoje turistiky a vytváření podmínek pro její všestranný rozvoj (společná propagace, poskytování informací s vazbou na turistický ruch veřejnosti a návštěvníkům mikroregionu, příprava a realizace společných propagačních projektů, podpora rozvoje rekreačních, kulturních a sportovních aktivit, vzájemná spolupráce při získávání finančních zdrojů).

Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů má 14 členů: Borová, Bystré, Dolní Újezd, Jedlová, Květná, Litomyšl, Lubná, Polička, Pomezí, Oldřiš, Sebranice, Svojanov, Široký Důl, Telecí.