Cykloturistika

cykloPrvní kroky k rozvoji cykloturistiky byly realizovány v letech 1994 – 1995 v rámci projektu s holandskými partnery za finanční podpory UNDP. Jedním z výsledků projektu bylo zmapování regionu pro cykloturistiku a vytvoření brožury s návrhem tras vhodných pro cykloturistiku (cykloturistická brožura: Krajem Smetany a Martinů, autor: Mgr. Bohumil Půža).

V další fázi vzniklo Sdružení měst a obcí kraje Smetany a Martinů (r. 1998), které do dnešních dnů zajistilo vyznačení více než 150 km tras pro cyklisty. Regionální cyklotrasy kraje Smetany a Martinů jsou v souladu se značením cyklostezek v České republice a jsou propojeny s celorepublikovou sítí.

Značení: Značky mají shodné provedení s celostátní sítí cyklotras, jsou ve žlutém provedení s černou symbolikou (kolo, číslo trasy, směr i počet km).
Cykloturistika je tak nyní fenoménem celého Poličska. Poličkou prochází cyklotrasa č. 4019 na niž z Poličky navazují okruhy dalších cyklostezek (trasy č. 4021 – 4028) různých délek. Trasy vedou po lokálních malých silničkách nejzajímavějšími místy kraje.

Z Poličky je již možné projet čtyři, délkou a charakterem odlišné, okruhy po vzájemně provázaných cyklotrasách. Libovolné okruhy je možné absolvovat i ze všech ostatních obcí Kraje Smetany a Martinů.