Naučné stezky

stezkySvazek obcí byl založen 28. 5. 1998 a navázal na projekt „Kraj Smetany a Martinů“, který byl realizován v 90. letech v rámci programu Phare holandskými partnery. Byl založen zejména na spolupráci partnerských měst Poličky – Dwingeloo a Litomyšle Roden. Mezinárodní projekt se zabýval rozvojem turistiky dané oblasti, kde byl dán důraz na společné tradice měst a jejich slavné rodáky – Smetana, Martinů a také na dobrý potenciál pro rozvoj turistiky při společné propagaci tohoto regionu. Po ukončení mezinárodního projektu byl založen svazek Kraj Smetany a Martinů.

Cílem všech aktivit svazku je systematická podpora rozvoje turistiky a vytváření podmínek pro její všestranný rozvoj (společná propagace, poskytování informací s vazbou na turistický ruch veřejnosti a návštěvníkům mikroregionu, příprava a realizace společných propagačních projektů, podpora rozvoje rekreačních, kulturních a sportovních aktivit, vzájemná spolupráce při získávání finančních zdrojů).

Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů má 14 členů: Borová, Bystré, Dolní Újezd, Jedlová, Květná, Litomyšl, Lubná, Polička, Pomezí, Oldřiš, Sebranice, Svojanov, Široký Důl, Telecí.