Památky a zajímavosti

Květná  Domy dvorcového typu z neomítnuté opuky.
 
Horní Újezd Ležákův mlýn - mlýn, z něhož pochází L. Pakosta (hrdina nevolnického povstání roku 1680).
 
Bystré Panský dům - budova ze 17. století s náznaky sgrafit.
 
Selská roubená stavení Borová, Březiny, Sádek, Svojanov, Telecí
 
Široký Důl Silův statek - dům z roku 1666, kde působil Jan Jílek, o němž píše T. Nováková ve stejnojmeném románu.
 
Stavení poličského typu s uspořádáním budov do čtverce a dvorem uprostřed Borová, Oldříš, Pomezí, Korouhev, Široký Důl, ...