Památky a zajímavosti

Borová  Kostel sv. Markéty (14. století), kostel sv. Kateřiny (14. století) - osada Svatá Kateřina.
Evangelický kostel a fara (18. století)
 
Bystré Kostel sv. Jana Křtitele.
 
Dolní Újezd Původně románský, novogotický přestavěný kostel sv. Martina, zvonice
 
Jedlová Farní kostel Navštívení P. Marie (13. století), zvonice.
 
Květná Novorománský kostel sv. Vavřince (rok 1350).
 
Litomyšl Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže - podle G. Alliprandiho, sochy Matyáše Brauna.
Kostel Povýšení sv. Kříže (proboštský, 14. století) - gotický kostel původně pro Augistiniány, po jedné z přestaveb zůstala dochována pouze jedna ze dvou věží.
Kostel Rozeslání sv. Apoštolů.
 
Lubná Kostel sv. Anny (rok 1920, věž rok 1993).
 
Polička Kostel sv. Jakuba (1853 - 1865), ve věži kostela se narodil hudební skladatel Bohuslav Martinů; Kostel sv. Michala (1572 - 1576) podle A.Vlacha, hranolová zvonice, evanagelický kostel.
 
Pomezí Původně gotický, barokně postavený kostel sv. Jiří (14. století).
 
Pustá Rybná Kostel sv. Bartoloměje (rok 1838).
Evangelický kostel (rok 1890).
Kostel Bratrské jednoty baptistů (rok 1970).
 
Svojanov Kostelík sv. Mikuláše (13. století).
Kostel sv. Petra a Pavla.
 
Široký Důl Gotický kostel sv. Jana Křtitele (14. století).
 
Sebranice Goticko-renesanční kostel sv. Mikuláše (13. století), barokní fara.
 
Telecí Kostel sv. Maří Magdaleny (14. století), samostatná zvonice (16. století).
 
Balda Lesní kaple Panny Marie Zázračné (Balda), o niž se vypravuje, že se na tomto místě zjevila Rodička Boží.
 
Sebranice Kaplička sv. Mikuláše, o níž pověst vypráví, že ve studánce pod kaplí si často umýval bolavé oči správce ze statku na protějším kopci. Když se mu oči uzdravily, postavil na místě kříž a později zde byla vystavěna kaplička.
 
Svojanov Kaplička Marie Magdaly