Památky a zajímavosti

Borová Hájovna na Bukovině - místo poslední roboty.
 
Bystré Radnice - archiv městečka s nejstarším privilegiem z r.1488, knihou trestního soudnictví,knihou černou (smolnou).
 
Litomyšl Rodný byt Bedřicha Smetany - zámecký areál, Jiráskova, tel.: 461 616 723, 461 615 287
 
Litomyšl Dům U Rytířů - renesanční dům s tesanou ozdobnou fasádou.
 
Litomyšl Morový sloup (1716) - je dílem tyrolského kameníka Appellera podle návrhu G.B.Alliprandiho. Je 11 metrů vysoký. Nachází se zde sochy sv.Marie, sv.Václava a sv.J.Nepomuckého.
 
Litomyšl Radniční věž (1418) - byla několikrát přestavována. Pod hodinami (1907) je umístěn litomyšlský loket (délková míra používaná při starodávných trzích).
 
Litomyšl Červená věž (15.stol.) - je pozůstatek gotického opevnění Nového čili Horního města.
 
Litomyšl Smetanův dům - secesní divadelní a koncertní sál.
 
Polička Radnice (1739 - 44) - přestavěna z původní gotické, nynější podoba barokní, s mansardovou střechou a věží, fasádou členěnou pilastry, bohatými nadokenními římsami a početnými maskami, uvnitř radnice je unikátní radniční kaple sv.Františka Xaverského s původní výzdobou z r.1751, v současnosti sídlo městské galerie.
 
Polička Městské hradby (14.-15.stol.) - kamenné opevnění tvoří prstenec 19 bašt a hlavní hradba kolem celého historického jádra města v délce 1220 m, před hradbami jsou zachovány části obranného systému - parkánová zeď, vodní příkop a val. Hradby jsou nejzachovalejším městským opevněním v České republice, průvodce v muzeu, tel.:461 725 769
 
Polička Morový sloup (1727 - 31) vystavěn jako poděkování za ochránění města před morem r.1713., dosahuje výšky 22 m a bohatostí výzdoby nemá v Čechách sobě rovného, sochy vytesal Jiří Pacák, radnici a sloup navrhoval F.M.Kaňka.
 
Polička Věž kostela sv.Jakuba (1853 - 65) - světnička ve věži je místem, kde se narodil hudební skladatel B.Martinů, otevřeno: s průvodcem z muzea, Tylova 114, tel.: 461 721207
 
Polička Klasicistní vrata - vyřezávaná dřevěná vrata jsou unikátní ozdobou měšťanských domů
 
Sebranice Polygonální stodola (pol.18.stol.), zemědělské usedlosti s charakteristickým půdorysem a uzavřeným dvorem.
 
Svojanov Kaplička sv. Jána Nepomuckého