(* 1167, původně Újezd) - rané počátky osidlení dokládají nálezy keramiky z 12. století. V roce 1680 byla obec ohniskem povstání nevolníků proti litomyšlské zámecké vrchnosti.