(* 1265, původně Limberk, * 1951 Pomezí) - Limberk několikrát změnil majitele a po staletí zůstával zemědělskou obcí, v níž kdysi stávala tvrz.