(* 1167) - jméno odvozeno od místa s dostatkem dřeva k výrobě lubů (dřevěné ohnuté předměty), na sklonku 19. století zde byla v provozu sklárna.

Obec Lubná se nachází na okraji Českomoravské vrchoviny mezi městem Poličkou a Litomyšlí v nadmořské výšce 690 m n. m. Rozkládá se na úbočích protilehlých svahů, obklopena lesy a lány polí, údolím protéká Lubenský potok.
Znak Lubné    V současné době zde žije 980 obyvatel. Obcí prochází značená cyklostezka „Krajem Smetany a Martinů“. Dominantou obce je kulturní památka - kaple sv. Anny a památná lípa, jejíž stáří je přes 600 let.
    První zmínky o obci Lubná jsou od roku 1167, kdy kníže Vladislav II. daroval klášteru litomyšlskému mimo jiné vsi i okrsek na Lubném se všemi lukami a celý les od řeky Desná až k řece Svratce. V roce 1347 byla osada Lubná přidělena kapitule litomyšlské.
    Traduje se, že název obce lubná vznikl ze slova lub, které ve slovanských jazycích označovalo kůru stromů. V naší obci bývalo hodně dubů a lip a z jejich dřeva se vyráběly luby k sítům. Proto se ve střední části praporu a znaku objevuje síto. V dolní části jsou znázorněny bílé vlny s dřevěnými došky, neboť ve zdejším potoce, který protéká obcí, plavalo velké množství ztrouchnivělé kůry. V horní části jsou umístěny 3 lilie – symboly Trojice Boží.
    Naši předkové již v polovině 19. století usilovali o zachování určité symboliky obce, a proto dali zhotovit mosazné razítko, kde je v „pečetním“ poli vyobrazena pravděpodobně Nejsvětější trojice.
    Na základě návrhů p. Velebného z Ústí nad Orlicí byly symboly obce Lubná v roce 2003 schváleny. Dekret s povolením užívat obecní znak a prapor převzali osobně dne 6. 6. 2003 starostka obce Zdeňka Švecová a 1. místostarosta obce ing. Josef Boštík od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR p. Zaorálka a místopředsedkyně pí Němcové.
Památná lípa    Slavnostní svěcení symbolů obce se uskutečnilo v kapli sv. Anny dne 19. 6. 2004. Matkou praporu byla schválena paní Marie Košňarová, za kmotry byli: Otec biskup Kajnek, hejtman Pardubického kraje ing. Roman Línek, starostka obce Lubná Zdeňka Švecová a za SDH Jan Vomáčka.
    V první polovině 19. století proslavila naši obec Kajetánčina huť, která vznikla díky nápaditému myšlení našich obyvatel. Pod vedením najatých odborníků se výrobky zdejší sklárny vyvážely do Španělska, Holandska, i daleké Ameriky. Jako palivo posloužilo velké množství dřeva napadeného kůrovcem a z různých polomů z místních lesů. Dle pověsti byl ve zdejší huti vyroben lustr pro kapli sv. Anny. Po několika opravách osvětluje naši kapli dodnes.
    Obec nabízí standardní služby, Dům s pečovatelskou službou, kino, výdejna léků, ubytování, občerstvení v pohostinství Huntovna nebo Skalka. Zařízení Skalka nabízí prostory pro sportovní soustředění, salonky pro společenské oslavy a halu vhodnou na různé výstavy. Každoročně se v obci koná florbalový turnaj Dona Bosca, hasičská soutěž „Putovní pohár obce Lubná“, Lubenská šťopička, vánoční výstava, zpívání u betléma a další.

 

Obec Lubná je od roku 1991 zapojena do soutěže Program obnovy venkova a dosáhla v ní řadu úspěchů:

  • 1996  -  modrá stuha za společenský život
  • 2000  -  bílá stuha za práci s mládeží
  • 2001  -  první místo v okresním kole „knihovna roku“
  • 2002  -  čestný diplom za vzornou knihovnu v krajském kole
  • 2004  -  modrá stuha za společenský život
  • 2006  -  zlatá stuha za vítězství v krajském kole.