Střípky z historie

* první písemná zmínka, založení

Borová

(* 1349 farní osadou kostela sv. Markéty) - v roce 1874 byl v obci zřízen poštovní úřad, 18.8.1897 projel železniční stanicí v Borové první vlak.

Bystré

(* 1016) - původní osada byla vypálena a znovu vystavěna ve tvaru okrouhlice (podkova). Ve 14. století byla trhová ves Bystré povýšena na město a obdržela znak a některá městská privilegia.

Dolní Újezd

(* 1167, původně Újezd) - rané počátky osidlení dokládají nálezy keramiky z 12. století. V roce 1680 byla obec ohniskem povstání nevolníků proti litomyšlské zámecké vrchnosti.

Jedlová

(* 13. století) - název Jedlová pochází od ztepilých jedlí, které obec obklopovaly.

Květná

(* 1347, původně Blumenau) - obec patřila k majetku litomyšlského biskupa, ve 20. století byl v obci vybudován muniční sklad.

Litomyšl

 

(* 11. století, 1259 Přemysl Otakar II.) - dějiny města jsou staletími propojeny s původním hradem a vybudováním kláštera premonstrátů ve 12. století. Zřízení biskupství (14. století), přestavba hradu na renesanční zámek (16. století) a usídlení řádu piaristů ve městě (od roku 1641) mělo zásadní vliv na utváření dněšní podoby města. V zámeckém pivovaru se v roce 1824 narodil hudební skladatel Bedřich Smetana.

Lubná

(* 1167) - jméno odvozeno od místa s dostatkem dřeva k výrobě lubů (dřevěné ohnuté předměty), na sklonku 19. století zde byla v provozu sklárna.

Oldřiš

Ves Oldřiš (německy Ullersdorf, lidově Voldříš) se rozprostírá podél Černého potoka který se v roce 1269 nazýval Borovnice) 3 km západně od Poličky. V písemných pramenech se Oldřiš poprvé objevuje v roce 1349 jako Borouia siue Ulriciuilla , tedy Borová aneb Oldřiš v listině, již pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic žádá papeže Klementa VI. o přidělení části duchovenstva od pražské a olomoucké diecéze k nově zřízenému biskupství v Litomyšli. Z formulace lze soudit, že Oldřiš  byla původně spojená s Borovou v jednu obec a k jejich rozdělení došlo teprve později, pravděpodobně okolo roku 1547. Západní část zůstala Borovou a východní část Oldřiší.

Polička

(* 1265, Přemysl Otakar II.) - bohatá historie města zahrnuje období prosperity i pády, které způsobily průtahy vojsk a ničivé požáry. Již ve 14. stoletím užívalo město významných výsad. Polička byla vydlážděna, na náměstí vystavěna gotická radnice a budovalo se mohutné opevnění. Zlatým věkem poličského měšťanstva bylo období baroka. Ve věži kostela sv. Jakuba se v roce 1890 narodil hudební skladatel Bohuslav Martinů.

 

Pomezí

(* 1265, původně Limberk, * 1951 Pomezí) - Limberk několikrát změnil majitele a po staletí zůstával zemědělskou obcí, v níž kdysi stávala tvrz.

Sebranice

(* 13. století) - název obce pochází ze slova "sebrat", obec osídlili lidé sebraní z celého okolí. K současné obci byly v roce 1951 přidruženy obce Pohora a Kaliště a osady Třemošná a Vysoký Les.

Svojanov

(* 13. století) - historii obce spjatou s hradem Svojanov hodně poznamenala válečné tažení: tažení J. Žižky (obléhání hradu Svojanova 1421), Švédská tažení (1642 - 1645), Selská jízda (1646) a tažení ruských vojsk proti Napoleonovi (1798).

Telecí

(* 1403) - od roku 1403 je v záznamech zdejší farnost, roku 1601 zde byl nakrátko zřízen sklad soli.