Charakteristika kraje

Území Kraje Smetany a Martinů se nachází v Pardubickém kraji na Z okraji okresu Svitavy a zaujímá plochu přibližně 640 ha. Oblast sousedí s těmito významnými regionálními centry: na SZ - Vysoké Mýto, na SV - Česká Třebová, na V - Svitavy, na JZ - Nové Město na Moravě a na Z - Hlinsko a Proseč. V kraji žije kolem 30.000 obyvatel, hustota osídlení je cca 70 obyvatel / km2. Hlavními centry jsou města Litomyšl a Polička, přirozenými centry pro okolní malé obce jsou také Bystré, Dolní Újezd a Svojanov.

Geomorfologie

Svitavská plošina v České tabuli. Povrch je členitý, území regionu spadá do dvou odlišných oblastí:

  1. Litomyšl a okolí - mírně zvlněný až rovinatý ráz, převýšení v rozsahu 340 - 460 m n. m.
  2. Polička a okolí - ráz pahorkatiny s vrchovinou v JZ části, která leží v CHKO Žďárské vrchy, převýšení v rozsahu od 380 do 640 m n. m.

Oblast je místem přirozené akumulace vod s četnými lokálními zdroji kvalitní pitné vody. Spadá do hlavního povodí řeky Labe, dílčího povodí Střední Labe 1 (Loučná). V nedalekých Žďárských vrších pramení řeka Svratka, která napájí údolní nádrž Vír nedaleko Jimramova.

 
Klimatické podmínky

Klimatické podmínky souvisí s geomorfologií oblasti: v S části na Litomyšlsku je počasí mírnější, teplejší a vlhčí, v J části na Poličsku je drsnější, studenější a často se silnějším větrem.

Region má velmi hodnotné krajinné prostředí s obytným a rekreačním charakterem, které láká turisty z velkých měst. Mnoho z nich si zdejší kraj zamilovalo a mají tu svůj "druhý domov" v chalupách nebo chatách. Téměř nedotčená příroda s nesčetnými krásami a zvláštnostmi, čistý svěží vzduch, klid a pohoda, to je hlavním magnetem pro návštěvu turistů a rekreantů.

V obcích se dodnes udržel bohatý společenský život v podobě pravidelných kulturních, společenských a sportovních akcí - koncerty a divadelní představení (i ochotnická), taneční zábavy, plesy, sjezdy rodáků, poutě, maškarní původy, besedy, turnaje apod.

Doprava

Silnice I. třídy č. 35 vedoucí ze Svitav přes Litomyšl na Vysoké Mýto a Hradec Králové a silnice II. třídy č. 358 z České Třebové přes Litomyšl na Skuteč, č. 359 z České Třebové přes Litomyšl na Dolní Újezd a Proseč. Na tyto komunikace navazují silnice III. třídy a místní komunikace, které mají většinou charakter lehce zpevněných cest. Silnice I. třídy č. 34 vedoucí z Hlinska přes Poličku na Svitavy a silnice II. třídy č. 360 z Nového města na Moravě přes Poličku na Litomyšl. Na tyto komunikace opět navazují silnice III. třídy a místní komunikace, které mají většinou charakter lehce zpevněných cest.

Autobusovou dopravu zajišťuje ČSAD a soukromí dopravci. Dopravní obslužnost jednotlivých obcí se liší. Lepší situace je ve větších obcích, které jsou spojeny s jedním z center regionu přímou linkou. Přes Poličku a Litomyšl se pak dostanou do velkých měst po celé republice (linky: Polička - Pomezí - Květná - Svitavy; Litomyšl - Janov - Svitavy; Polička, Litomyšl - Hradec Králové, Pardubice, Praha, Jindřichův Hradec, České Budějovice; Litomyšl - Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto).

Železniční doprava je limitována vybudovanou sítí železničních tratí.

Polička leží na lokální trati č. 261 Svitavy - Polička - Ždárec u Skutče (zastávky v Pomezí, Oldříši a Borové), která na Z navazuje na trať Pardubice - Chrudim - Hlinsko - Havlíčkův Brod a na V na trať Brno - Česká Třebová.

Litomyšl leží na lokální trati Litomyšl - Choceň s návazností na trať Praha - Česká Třebová. Mezi Poličkou a Litomyšlí železnice není vybudována.

Ostatní druhy dopravy (letecká, vodní apod.) se na území neuplatňují. V regionu se vyskytuje vnitrostátní letiště v Poličce využívané za slušného počasí k vyhlídkovým letům.